אסדרת מקצועות הסייבר

כחלק מתהליך רחב לקביעת תו תקן למקצועות הסייבר בישראל, השלים מערך הסייבר הלאומי בשיתוף נציבות שירות המדינה, מהלך להסדרת תפקידי הגנת הסייבר בממשלה. מהלך זה הגדיר את הדרישות המקצועיות לעוסקים בהגנת סייבר במטרה להגן על הציבור מפני בעלי מקצוע לא מיומנים העלולים לגרום נזקים פיזיים או כלכליים לארגונים.

מדובר בחלק ממהלך רחב שמוביל מערך הסייבר הלאומי להסדרת שוק הגנת הסייבר הכולל את אנשי המקצוע, השירותים והמוצרים בתחום זה. מטרת תהליך זה להעלות את רמת ההגנה של הארגונים במשק והחלת הגדרות מקצועות אלו כבסיס עבור המשק כולו ולא רק עבור משרדי הממשלה. ”המטרה היא להבטיח את הרמה המקצועית של העוסקים בתחום”, אומרת ז’קלין בן-בסט ממערך הסייבר הלאומי שהובילה את התהליך יחד עם סמנכ”לית המדיניות מהמערך שני שרביט. “מקצועות הגנת סייבר שקולים למקצועות שהעיסוק בהם ללא רישיון והכשרה מתאימה עלול לגרום לנזק ממשי, בדומה למקצועות הרפואה, הבטיחות והפיננסיים”.

מקצועות הגנת סייבר שקולים למקצועות שהעיסוק בהם ללא רישיון והכשרה מתאימה עלול לגרום לנזק ממשי

חמישה מקצועות יסוד בתחום

  • מנהל יישום הגנת סייבר – מיישם סייבר הינו אדם בעל ידע תיאורטי בסיסי ויכולת יישומית (Hands-on) האחראי על יישום הגנת הסייבר בארגון ובכלל זה, התקנה, ניהול, תפעול ותחזוקה של מוצרי הגנת הסייבר ועוד.
  • מוסמך מבדקי חדירה – אדם בעל ידע עדכני ויכולת מעשית גבוהה בנושאי איתור חולשות במערכי הגנת סייבר ובדיקת חדירות (Testing Penetration).
  • מוסמך תחקור סייבר – אדם בעל ידע עדכני ויכולת מעשית גבוהה בנושאי תחקור אירועים (Forensics).
  • מוסמך מתודולוגיות הגנת סייבר – אדם בעל ידע תיאורטי מקיף ומעמיק במכלול נושאי מתודולוגיות הגנת הסייבר ובכלל זה גיבוש, אפיון ומימוש תפיסות, שיטות ומתודולוגיות להגנת הסייבר בארגון, ניהול סיכוני הגנת סייבר ועוד.
  • מוסמך טכנולוגיות הגנת סייבר – אדם בעל ידע תיאורטי מקיף ומעמיק במכלול נושאי טכנולוגיות הגנת הסייבר ובכלל זה תכנון מענה טכנולוגי להגנת סייבר בארגון תוך שילוב טכנולוגיות ושיטות אבטחה, ניהול וטיפול באירועי סייבר ועוד.