מערך הסייבר הלאומי

לאיומי הסייבר המתגברים השפעה הולכת וגדלה על המציאות היום יומית של כל אחד מאיתנו החל בסביבה הפרטית דרך הארגונים בהם אנו עובדים ועד לרמה הלאומית. מערך הסייבר הלאומי הינו הגוף האחראי על כלל היבטי הגנת הסייבר במרחב האזרחי, החל מגיבוש מדיניות ובניין כוח טכנולוגי, ועד להגנה מבצעית בסייבר.

מדינת ישראל הינה מהחלוצות בתחום הסייבר ואחת המדינות הראשונות בעולם שהכירו בחשיבות ההגנה על תשתיות חיוניות. מערך הסייבר הלאומי הינו תולדה של פעילות אשר החלה כבר בשנת 2002 ואשר קיבלה בשנת 2010 את הכינוי “המיזם הקיברנטי הלאומי”.

כחלק מפעילות זו הוקמו מטה הסייבר הלאומי ורשות הסייבר. מטה הסייבר הלאומי נוסד במטרה לקדם את היכולות הלאומיות בסייבר: גיבוש המדיניות והאסטרטגיה הלאומית בתחום, קידום תהליכי הגנה לאומיים והסדרתם, פיתוח היכולות הלאומיות וביסוס שיתופי פעולה בין-לאומיים ומעמדה של מדינת ישראל כמדינה מובילה בתחום. רשות הסייבר נוסדה במטרה להגן על מרחב הסייבר הישראלי: ניהול כלל מאמצי ההגנה במרחב הסייבר, הפעלת מרכז לסיוע בהתמודדות עם איומי סייבר (ה-CERT  הלאומי) וחיזוק החוסן של כלל המשק בתחום.

בהתאם להחלטת ממשלה משנת 2017 אוחדו שני הגופים – הרשות, כגוף האופרטיבי להגנת הסייבר, ומטה הסייבר, כגוף המדיניות ובניין הכוח בסייבר, לכדי מערך הסייבר הלאומי.

מערך הסייבר הלאומי הוא גוף ממלכתי, ביטחוני וטכנולוגי האמון על הגנת מרחב הסייבר הלאומי ועל קידום וביסוס עוצמתה של ישראל בתחום

ה-CERT הלאומי

ה-CERT הלאומי, בעברית מתאמ מרכז תיאום אירועי אבטחת מידע, הינו מרכז לטיפול באירועי סייבר ואבטחת מידע במגזר האזרחי בישראל הפועל כחלק ממערך הסייבר הלאומי. המתאמ הינו גוף מקצועי עצמי ובלתי תלוי שתפקידו לדווח על אירועים הנוגעים לרשת האינטרנט בישראל. כמו כן אמון המתאמ על סינכרון הגורמים השונים כחלק מהתמודדות ותגובה לאירועי אבטחה ברשת, פעילות יזומה למניעת אירועים טרם התרחשותם, שיתוף מידע והסברה לציבור בנושאי פרטיות ואבטחת מידע.

חלק מרכזי בפעילותו של המתאמ הינו הגברת המודעות והידע של כלל הציבור לנושאי אבטחת מידע ופרטיות ופועל לקידום מטרות אלה. כחלק מפעילות זו פועל המתאמ לחקירת ארועי אבטחה שונים שארעו בישראל ופרסום מסקנות והנחיות לגבי דרכי התמודדות וכלי התגוננות מאיומים עתידיים.

אנליסטים ומומחי הגנת סייבר מאיישים את המתאמ 24/7 ומספקים מענה ראשוני לטיפול בתקיפות ובאירועי סייבר במרחב האזרחי. במקרים בהם חומרת האירוע והשלכותיו על חוסנה הלאומי של ישראל דורשים זאת, נשלחים לשטח צוותי תגובה של מערך הסייבר הלאומי על מנת לסייע לארגון להתמודד עם התקיפה.

אנליסטים ומומחי הגנת סייבר מאיישים את ה-CERT הלאומי 24/7 ומספקים מענה ראשוני לטיפול בתקיפות ובאירועי סייבר במרחב האזרחי