Anatomy of an Attack

אנטומיה של התקפה

בסדנא זו ילבשו החניכים את “ברדסי” התקיפה שלהם על מנת להכיר מבפנים, ובאופן מעשי את חשיבת התוקף.

Introduction to Cyberwarfare

מבוא מקיף לסייבר

בקורס זה תונח תשתית הידע הבסיסית להבנת נוף איומי הסייבר של השנים האחרונות, מבנה “שרשרת ההרג” (cyber kill chain) והצצה לעולמם ודרכי הפעולה של תוקפים.

Network Monitoring and Detection

ניטור וניתוח רשתות תקשורת

דגימות תקשורת הן כנראה הראייה האובייקטיבית היחידה להתרחשותה של פעולת תקשורת – למעשה, זו הראייה היחידה שהתוקף לא יכול להסתיר או להעלים.

Web Application Hacking

פגיעויות אפליקציות רשת

האתגר העומד בפני מי שמבקש לבדוק פגיעויות באפליקציות web – עליו לגלות הבנה טובה במגוון עצום של טכנולוגיות. בעוד מקובל לשאול מפתחים “באיזה שפה אתה כותב?”, מי שבודק פגיעויות באפליקציות web צריך להכיר את כולן.

Linux Forensics

פורנזקיה בלינוקס

מערכות הפעלה מבוססות לינוקס מותקנות על גבי 96.5% מהשרתים של מיליון האתרים הפופולריים באינטרנט. בסדנה זו ילמדו החניכים כיצד להרכיב תמונה של ההתרחשויות והפעולות שהתרחשו במערכת ההפעלה.

Windows Malware Forensics

פורנזיקה של תכניות זדוניות

בסדנה זו ילמדו החניכים כיצד להרכיב תמונה מדויקת, סדורה ומפורטת של ההתרחשויות והפעולות שהתרחשו במערכת ההפעלה.

Introduction to ASM x86 and Reverse Engineering

מבוא להינדוס לאחור

בסדנה זו תלמד כיצד ניתן לנתח תוכנות וקבצי הרצה (binaries) בסביבת windows ולהבין את פעולותיהן, יחסי הגומלין עם מערכת ההפעלה, משאבי העיבוד, האחסון והתקשורת ועוד.