המערכת מספקת מידע יקר ערך אודות מאפיינים שונים של תשתיות הארגון

VelosPT הינה מערכת מתקדמת המבצעת בדיקות חדירות אוטומטיות המדמות את דפוסי ההתקפה המתקדמים והעדכניים ביותר. המערכת בוחנת ומעריכה את רמת האבטחה של המידע והתהליכים בארגון.

המערכת מספקת מידע יקר ערך אודות מאפיינים שונים של תשתיות הארגון המאפשר לאנשי ה-IT ואבטחת המידע כמו גם מנהלים לבחון ולשפר את רמת ההגנה הארגונית בפני התקפות סייבר מתקדמות.

המערכת משמשת בנוסף נדבך חשוב בהכנה לקראת עמידה בדרישות הרגולציה ככלי לביצוע סקרי סיכונים וזיהוי חולשות ולבניית תכנית יעילה וסדורה לטיפול בהם.

  • המערכת מבצעת בדיקות חדירות אוטומטיות באופן רציף כנגד הרשת הארגונית תוך שימוש בשיטות תקיפה מתקדמות
  • לימוד ותרגול בנושא תכנון רשתות ארגוניות מאובטחות המספקות הגנה נאותה לארגון ולנכסיו
  • זיהוי נקודות החולשה בהגנת הארגון והכוונה כיצד לחזקן בצורה יעילה
  • הפקת דוחות תקופתיים אודות חולשות וסיכונים והמלצות כיצד להתמודד איתם
  • ניתוח חולשות ופגיעות של כל אחד מנכסי הארגון והשפעת הפגיעה בו על כלל פעילות הארגון
  • Dashboard אחוד המשקף את כלל נכסי החברה על סוגיהם בפריסה גלובלית